Klej POXILINA 70g (BR1772)

Klej POXILINA 70g (BR1772) Charakterystyka produktu Uszczelnia i naprawia rury, wszelkiego rodzaju urządzenia sanitarne, zbiorniki na paliwo, itp. Można ją stosować w modelarstwie artystycznym, do uzupełniania brakujących fragmentów różnych przedmiotów, itp. Sposób użycia Należy zadbać, aby powierzchnie do sklejania były czyste, suche, niezatłuszczone i niezardzewiałe. Z każdego ze znajdujących się w tym samym opakowaniu składników A i B odkroić po jednym równym kawałku . Nie zużytą część składników można przechować – w dokładnie zamkniętej torebce - do późniejszych zastosowań. Ugniatać masę przez 2 minuty, aż do momentu otrzymania jednolitego koloru. Nanieść masę na powierzchnię przygotowaną do naprawy. Nie poddawać naprawianej części żadnym działaniom w ciągu 10 minut pozwalając tym samym na dobre związanie naniesionej masy. Bezpośrednio po zakończonej pracy umyć ręce ciepłą wodą i mydłem.